Onze materies

Think Legal bouwt verder op een jarenlange ervaring in het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, verzekeringsrecht, verkeersrecht, huurrecht, transportrecht, strafrecht en internationaal privaatrecht. Bovendien hebben onze advocaten door de jaren heen aanzienlijke ervaring verworven in diverse andere rechtsdomeinen, waaronder het familierecht. Think Legal biedt ook bemiddelingsdiensten aan, zowel in familiezaken als in burgerlijke en handelszaken.

Aansprakelijkheids- recht & verzekering

Schadegevallen leiden vaak tot moeilijke juridische kwesties over aansprakelijkheid of problemen bij de afwikkeling met de verzekeraar. Think Legal biedt zowel particulieren, verzekeraars als bedrijven bijstand bij diverse schadegevallen, inclusief advies over verzekeringskwesties. Wij behandelen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, brandzaken, beroepsaansprakelijkheid, letselschade, schade aan voertuigen en eigendommen, imagoschade, medische aansprakelijkheid (zowel langs de zijde van de patiënt als de zorgverlener) en meer.

Bovendien hebben we uitgebreide expertise op het gebied van verzekeringen binnen deze sector, waaronder de WAM-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen), BA-ondernemingen verzekering, brandverzekering, machinebreukverzekering, rechtsbijstandsverzekering, enzovoort.

Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen kunnen snel gebeuren maar de afhandeling ervan vergt een bijzondere specialisatie. Think Legal biedt bijstand aan zowel verzekeraars als slachtoffers om arbeidsongevallen soepel af te handelen. Wij helpen bij vragen over het bestaan van een arbeidsongeval, de gevolgen van het arbeidsongeval, omzetting van rente in kapitaal, aansprakelijkheid van derden en andere aspecten van arbeidsongevallen.

Bouwrecht

In de wereld van de bouwprojecten kunnen zich kleine of grote problemen voordoen, zoals schade aan aangrenzende eigendommen, gebrekkige waterdichtingen, scheuren, verzakkingen, rekenfouten, uitvoeringsfouten enzovoort. Think Legal biedt uitgebreide ondersteuning aan particulieren, bedrijven en verzekeraars bij het behandelen van geschillen in de bouwsector.

We beschikken eveneens over expertise op het gebied van verzekeringskwesties in de bouwsector, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (BA-ondernemingen), ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico’s), dekking voor tienjarige aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onze diensten omvatten niet alleen pogingen tot minnelijke regeling, al dan niet met bemiddeling, maar ook het organiseren van deskundigenonderzoeken en het begeleiden van gerechtelijke procedures.

Internationaal privaatrecht

Wanneer een internationaal bedrijf of een buitenlandse partner betrokken raakt bij een geschil, wordt de complexiteit aanzienlijk verhoogd. Vragen rijzen over de internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht: waar moet het geschil worden behandeld en volgens welk recht? Hoe kan de beslissing in één land ook in een ander land geldig zijn? Dit zijn delicate en zeer gespecialiseerde vraagstukken waarin Think Legal een diepgaande expertise heeft verworven. Wij delen die graag met bedrijven, lokale en nationale overheden, professionals en particulieren, om helderheid te brengen in deze internationale juridische kwesties.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wilt u zich volledig richten op uw bedrijf. De juridische aspecten van ondernemen zijn vaak niet uw primaire focus, maar ze zijn cruciaal voor uw succes. Think Legal helpt u met vennootschapsrechtelijke zaken. Wij begeleiden u bij het kiezen van de juiste bedrijfsvorm, het opstellen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, enzovoort. Ook nemen we de corporate housekeeping van uw onderneming voor onze rekening en stellen we de benodigde vennootschapsrechtelijke overeenkomsten op.

Daarnaast zijn we bedreven in het opstellen van essentiële algemene voorwaarden en bieden we advies over diverse handelsovereenkomsten, zoals handelshuur, handelsagentuur, distributie en meer. We richten ons in het bijzonder op jonge starters die hun energie willen steken in het opbouwen van hun zaak, en we staan klaar om hun succesverhaal te ondersteunen.

Strafrecht

Think Legal is bedreven in het algemene strafrecht, waaronder zaken zoals geweldsmisdrijven, diefstal, drugsdelicten, inbraken en vandalisme vallen. Wij staan zowel daders als slachtoffers bij, of het nu gaat om bijstand bij verhoren, strafrechtelijk onderzoek, herstelbemiddeling en minnelijke schikkingen, of vertegenwoordiging voor de raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling en rechtbanken. En dit met zorg voor zowel het juridische, emotionele als praktische aspect van de zaak.

Transportrecht

Het oplossen van geschillen met betrekking tot weg- en spoorvervoer vereist gespecialiseerde kennis. Denk aan schade aan infrastructuur, ladingen, letsel aan passagiers, enzovoort. Think Legal is bedreven in de complexe wet- en regelgeving met betrekking tot zowel personen- als goederenvervoer, en biedt deskundige bijstand aan zowel wegvervoerders, passagiers, verzenders en infrastructuurbeheerders. Onze expertise omvat alle facetten van landtransport, inclusief busvervoer, vrachtwagenvervoer en spoorvervoer.

Verkeer

Snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijf, drugs- of alcoholgerelateerde verkeersovertredingen, ongeschiktheid om te rijden, het niet tijdig melden van bestuurdersgegevens, tachograaffraude… Dit zijn allemaal verkeersinbreuken waarvoor u voor de politierechtbank kunt verschijnen. Think Legal biedt bijstand aan zowel particulieren als bedrijven in hun juridische verdediging voor alle verkeersinbreuken. We zorgen voor het opvragen van strafdossiers, bespreken de opties en weten welke documenten nuttig kunnen zijn om mildere straffen te bekomen.

Personen- en familierecht

Huwelijk of schijnhuwelijk, samenwonen, afstamming, adoptie, naamgeving, erfenis, echtscheiding, ouderlijk gezag, bezoekregeling, alimentatie… Bij Think Legal begrijpen we de complexiteit van deze aangelegenheden maar al te goed. Een succesvolle aanpak vereist niet alleen aandacht voor het juridische, maar ook voor de praktische en financiële aspecten. Daarom streven wij altijd naar een buitengerechtelijke oplossing. Als dat niet mogelijk is, zijn we er graag om u te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Bemiddeling

Niet elk geschil moet voor een rechtbank komen. Nieuwe perspectieven en harmonieuze oplossingen vinden voor geschillen is mogelijk met bemiddeling. Ontdek de kracht van een proces waarin communicatie, begrip en samenwerking centraal staan. De ervaren bemiddelaars van Think Legal begeleiden u door uitdagende situaties, waarbij we streven naar win-winresultaten voor alle partijen. Kies voor bemiddeling en laat conflicten niet langer een obstakel zijn, maar een kans voor groei en verzoening.