Dirk Verleyen

Dirk Verleyen studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten aan de UGent. Nadien volgde hij een postgraduaat Droit Economique aan de ULB (Brussel). Sedert eind 1993 is hij advocaat aan de balie Gent, waar hij zijn stage begon in een kantoor gespecialiseerd in sociaal recht en verzekeringsrecht.

In 1995 vervoegde hij het kantoor van Guy Tillekaerts waar hij zich bekwaamde in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met focus op (letsel)schade en arbeidsongevallen. Nadat Guy Tillekaerts in 2001 benoemd werd als magistraat zette hij diens kantoor verder.

Na een periode met ook focus op het vreemdelingenrecht staat Mr. Verleyen thans zowel verzekeringsmaatschappijen als particulieren bij in geschillen inzake aansprakelijkheid, schadeloosstelling (met of zonder letselschade), verzekeringen en arbeidsongevallen.