Jan De Meyer

Jan De Meyer is in 2006 met grote onderscheiding afgestudeerd aan de Universiteit van Gent (UGent).

Na zijn studies werd hij assistent van prof. Johan Erauw aan het gerenommeerde Instituut voor Internationaal Privaatrecht. Begin 2010 werd hij advocaat aan de balie van Gent, al is hij tot op vandaag ook wetenschappelijk medewerker aan de UGent. Sedert begin 2020 is Jan ook erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken.

In 2012 was Jan De Meyer de laureaat van de Pleitwedstrijd Georges Debra van de balie van Gent én overtuigend winnaar van de Internationale Pleitwedstrijd der Zuidelijke Nederlanden in Breda. Hij is dan ook gekend als een voortreffelijk pleiter. Daarnaast publiceerde Jan De Meyer talrijke juridische artikels, was hij gastspreker aan de KU Leuven, VUB en UGent, en als spreker betrokken bij verscheidene opleidingen.

Jan staat zowel verzekeringsmaatschappijen, bedrijven als particulieren bij in geschillen over aansprakelijkheid, schadeloosstelling, verzekeringen en arbeidsongevallen. Daarnaast is hij actief in het internationaal privaatrecht, met een focus op de internationale aspecten van het internationaal familierecht.

Publicaties
Voordrachten

Basisbronnen van Internationaal Privaatrecht
Mechelen, Kluwer, 2023, 444 blz. (samen met J. ERAUW en J. VERHELLEN).

Medewerking aan KRUGER, T., VAN CALSTER, VERHELLEN, J., WAUTELET, P., Internationaal privaatrecht, Brugge, die Keure, 2023, 664 blz.
Blauw Wetboek IPR

Toepassingsgebied en Internationale bevoegdheid
In Brussel IIter – Praktijkgids voor Belgische magistraten, Instituut voor Gerechtelijke opleiding, 2022, 8-19.

Overzicht van rechtspraak (2010-2021) – Internationaal privaatrecht inzake personen-, familie- en familiaal vermogensrecht
T.Not. 2022, afl. 12, 1055-1164 (samen met M. TRAEST, L. BRUIJNEN, C. VANLEENHOVE).

Download hier de volledige lijst met publicaties

Basisbronnen van Internationaal Privaatrecht
Mechelen, Kluwer, 2021, 528 blz. (samen met J. ERAUW en J. VERHELLEN).

Huwelijkszaken en echtscheiding
In P. SENAEVE (ed.), Handboek Familieprocesrecht, Mechelen, Kluwer, 2020, 53-73 (samen met J. VERHELLEN).

Medewerking aan KRUGER, T., VAN CALSTER, VERHELLEN, J., WAUTELET, P., Internationaal privaatrecht, Brugge, die Keure, 2020, 712 blz.
Blauw Wetboek IPR

Basisbronnen van Internationaal Privaatrecht
Mechelen, Kluwer, 2020, 480 blz. (samen met J. ERAUW en J. VERHELLEN).

23-25 maart 2021     
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), Oostende, European civil law seminar: The new Brussels Iia European Regulation, uiteenzetting over de internationale bevoegdheidsregels.

7 maart 2023
MS Aise Academy, Leiding van het geschil.

14 juni 2023
die Keure, Krachtlijnen en recente rechtspraak van IPR inzake huwelijksvermogensrecht.

 12 oktober 2023
Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, IPR-topics bij echtscheidingen en huwelijksvermogens.

Download hier de volledige lijst met voordrachten